MUNDOS COMPARTIDOS  

ÉTICA   

Pensar en educación infantil sobre Conflicto IRAK-E.E.U.U

MERCEDES CALVO PALLAS  
Maestra de infantil de la escuela
E.E.I. Extramundi de Padrón

1.- DATOS XERAIS

Alumnado: 16 nenos: 

5 alumnos de 3 anos

4 alumnos de 4 anos

7 alumnos de 5 anos

 

Tempo adicado á actividade: de 1-1 ½ diaria, dende o 20 de marzo.  

Recursos: atlas, a esfera do mundo, xornais.  

2.- PLAN DE TRABALLO: Este plan foi elaborado a partir das dúas transcripcións que seguen a continuación.

Llamada rectangular redondeada: A FIGURA DO SOLDADO:
-	Mochila
-	Traxe
-	Fusil
-	Casco
-	Cantimplora

Llamada rectangular redondeada: PERSOAS:
-	George Bush
-	Sadam Husseim

Llamada rectangular redondeada: LUGARES ESPECÍFICOS:
-	Campo da batalla
-	Campo de refuxiados
-	Bunker

GUERRA E.E.UU- IRAK

(20 DE MARZO DE 2.003)

Llamada rectangular redondeada: MATERIAL BÉLICO:
-	Tanque
-	Misil
-	Granada
-	Helicóptero
-	Buque

Llamada rectangular redondeada: BANDEIRAS
-	IRAK
-	E.E.U.U
-	Bandeira blanca de rendición
-	Bandeira da cruz vermella

Llamada rectangular redondeada: SITUACIÓN XEOGRÁFICA:
-	IRAK (Bagdad)
-	E.E.U.U (Washintong)

2.A.-PRIMEIRA TRANSCRIPCIÓN:  

 ¿Que pensas que é a guerra?

(20 de marzo )

Dani: Todos que veñen a matar.

Javi: Unha luz

Andrea: Es cuando pelean y hacen sangre.

Pablo: E hai lume.

Ruben: Si, y vienen los coches a matar.

Carlos: Y los cañones.

Verónica: Es cuando se reune la gente a  pelear.

Eu: ¿Se reunen, Verónica? ¿Es una fiesta?

Rubén: No, no, no es eso.

Dani: ¡Vale, vale! ¿Unha festa? É cando imos bailar, ¿non Vero?.

Javi: No, es donde matan.

Carla: Son señores que disparan.

Roberto: Si, disparan.

Carlos: También pueden dar con los puños.

Lara: No, no, eso no es una guerra.

Eu: ¿Por qué?

Lara: Porque los otros matan.

Pablo: Si, matan con pistolas y los de los puños se mueren.

Carlos: No, no, porque si se gastan las balas hay que usar los puños.

Andrea: Si, le disparan, se agachan y ya no los matan; después se esconden y se van a su casa agachados y ¡nosotros, hacemos igual¡.

Javi: Si, así se fai a guerra. A miña mamá foi á guerra e había moitos señores e a playa estaba toda negra.

Lara: Tu mamá no fue a la guerra

Javi: No, no, a la guerra no; a la playa.

Lara: Pero tú dijiste a la guerra

Javi: Si, primero a la playa y después a la guerra.

 

2.B.-SEGUNDA TRANSCRIPCIÓN: ¿Que cousas hai na guerra? ¿Como quedan as personas, edificios... despois da guerra?

(21 de marzo)

Carlos: Hay motos y cuando se gastan las baterías, se caen al suelo.

Rubén: Si, y también hay coches que disparan.

Andrea: Si, disparan y destrozan las casas y echan humo.

Pablo: Arden todas as casas

Roberto: Eu vin na televisión que unha muller que tiña un cartel morreu.

Gloria: Morren nenos porque disparan moito e rompe todo.

Raul: E os barcos, afúndense.

Pablo: Eso non é unha guerra.

Dani: Non, porque alí non hai auga que hai area.

Carlos: Despues entra el agua, y se hunden; como le paso al Titanic.

Ruben: Algunos coches no son de disparar pero son igual de guerra.

Eu: ¿E como son?

Pablo: Son con policías.

Carlos: Pero algunos se agachan para disparar.

Pablo: Son grandes.

Carlos: Llevan afuera algo para disparar; si delante.

Lara: No, no, que algunos no disparan.
Dani: Son para levar as motos.

Pablo: Teñen algo aquí (señala na cabeza): unha alarma e as casas quedan todas queimadas.

Andrea: Si, quemadas. Hai bombas que matan. Les dan a los niños una sorpresa y cuando la abren, le explotan; como en los títeres. Después se queman  y mueren, y ¡puaf! Y explotan, y mueren todos, y explotan las casas.

Roberto: Un neno foi a un pais que había guerra; foi en autobús.

Pablo: ¿E matáronno?

Roberto: Non; saeu na televisión.

Pablo: ¿Pero matáronno?

Roberto: Non sei.

Javi: Pero a miña mamá foi a guerra e á playa negra.

Pablo: Non estamos falando da playa.

Carlos: Los hombres de negro tienen pistolas.

Eu: ¿Onde estaban?

Carlos: En la tele. ¡Si¡ como los Rangers de Texas.

Eu: ¿E despois da guerra, qué pasa?

Dani: Que escapan.

Lara: Que están todos con sangre.

Eu: ¿E que pasa cos nenos?

Verónica: Los niños tienen que ir a otro pais para que los cuiden.


3.- ACTIVIDADES E TRABALLOS REALIZADOS POLOS NENOS: 

3.1.- PRIMEIRA ACTIVIDADE: ¿Que é a guerra? 

3.2.- SEGUNDA ACTIVIDADE: ¿Que pasa despois da guerra?

3.3.- TERCEIRA ACTIVIDADE: Introducción á temática das bandeiras.

3.A.- PRIMEIRA ACTIVIDADE:

¿Que pensas sobre o que é a guerra?

(20 de marzo)

 

àHabilidades

 

Observación

Inventar

Razonar

Relacionar causa/efecto

Narrar

Crear

Resumir

 Contos creados polos nenos a partir dunha foto do xornal  na terceira actividade :

 PRIMERO CONTO:  

Autores: Raúl, Pablo e Gloria. Nenos de catro anos que falan  galego.  

“Había unha vez ....un soldado que se chamaba Manuel e quería matar ós pobres. Os pobres chamábanse “vellos” (a profesora interrumpe e dí: pero “vellos” non é un nombre; Raúl e Pablo queren que se poña “vellos”). Eses pobres morrerón no río. O da bandeira blanca chamábase José e o que está de rodillas Jesús. Manuel quería matar a Jesús e a José porque levaba unha escopeta. Os outros levaban unha bandeira blanca porque non querían a guerra; non tiñan cousas nin comida. O final acabou a guerra e Manuel deixounos escapar e non lles disparou”.

  

SEGUNDO CONTO:  

Autoras: Naira, Estela, Fatima e Andrea. Nenas de tres anos que falan castelán.  

“Había una vez tres hombres que iban a pescar con un palo porque lo estaban buscando (el palo). Después se iban a acostar a una colchoneta, nadando,nadando,nadando.... porque estaban en el río. A los hombres les viene el agua, los lleva y casi se ahogan. Llevan la bandera blanca y viene el barco y los salva”.

  

TERCEIRO CONTO:  

Autores: Carlos, Carla, Lara, Ivan, Rubén. Nenos de cinco anos que falan castelán  

“Había unha vez tres soldados que se chamaban Manuel, Jesús y José...

Manuel tenía una pistola que mataba a los niños: Un día Manuel encontró a dos hombres, a José y a Jesús y los quería matar; pero.....¡no los mató¡ porque al final eran sus amigos y llevaban una bandera blanca; y se hicieron muy amigos. Después Jesús levantaba las manos y le dijo a Manuel: ¡ Para el carro, para el carro, y no nos mates!.  

Os autores non se puxeron dacordo e remataron o conto con dous finais:  

Rubén di: Manuel no los mató porque eran amigos y se fueron a vivir a su casa juntos.  

Lara, Carla, Carlos e Ivan din: Manuel como era malo los mató.